Category

devotion

ನನ್ನ ರಾಮ : Nanna Rama

ನನ್ನ ರಾಮನನ್ನಂತರಂಗದ ಬಯಲಲ್ಲಿನಿನ್ನ ಗುಡಿಯನು ಕಟ್ಟಿರುವೆ ರಘುರಾಮ.ನಾನಾಡುವ ಪ್ರತಿಯುಸಿರ ಗಾಳಿಯಕಣಕಣದಿ‌ ನೀನಿರುವೆ ಜಯರಾಮ.ನನ್ನಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯು ನಿನಗಾರತಿಯನೆತ್ತಿಆತ್ಮವೇ ಶುಧ್ಧವಾಯಿತೋ ಆತ್ಮಾರಾಮ.ಹೃದಯದ ಪ್ರತಿ ಬಡಿತವು, ನಾಡಿಯ ಪ್ರತಿ ಮಿಡುತವೂಹೇಳುತಿದೆ ನಿನ್ನ…

Subscribe To My Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit